GÓI DỊCH VỤ RÀ SOÁT XÂY DỰNG HỢP ĐỒNG

Hợp đồng (mua bán hàng hóa, đại lý, thuê nhà ở/văn phòng, gia công…) là rất cần thiết trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mực các nội dung này dẫn đến nhiều rủi ro pháp lý, tranh chấp phát sinh.

Dịch vụ rà soát và xây dựng hợp đồng đúng luật của NTVlegal.vn có thể giúp quý doanh nghiệp tránh được những rủi ro, tranh chấp này.

GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ

Sự An Tâm

Về mặt pháp lý rằng Hợp đồng của khách hàng là đúng pháp luật;

Sự Rõ Ràng

Nắm rõ các kiến thức pháp luật liên quan đến hợp đồng (như là: thẩm quyền ký kết, các tài liệu nội bộ của các bên và các yếu tố khác để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, quyền và nghĩa vụ của các bên, mức phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp…).

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trường hợp đã có hợp đồng

Chuyên viên/Luật sư (CV/LS) sẽ rà soát và giải thích cũng như đưa ra các vấn đề, rủi ro nếu có. Đề xuất các giải pháp có thể khắc phục được các rủi ro, tranh chấp dựa trên mong muốn của khách hàng.

Trường hợp chưa có hợp đồng

CV/LS sẽ cung cấp Hợp đồng theo mẫu, tư vấn và giải thích các nội dung trong hợp đồng. Kiểm tra tính đúng luật các yêu cầu và mong muốn riêng của từng khách hàng. Giúp khách hàng hoàn thiện Hợp đồng.

Tùy vào yêu cầu cụ thể của khách hàng mà xác định thời gian thực hiện.

CHI PHÍ DỊCH VỤ