GÓI DỊCH VỤ PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh, phát sinh rất nhiều hoạt động, giao kết được pháp luật điều chỉnh. Giao kết giữa những cổ đông góp vốn với nhau, giao kết giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng, đối tác và với cơ quan quản lý nhà nước.

Quyền được hiểu biết và tuân thủ pháp luật là yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp để một mặt có thể vận dụng vào kinh doanh cũng như phòng tránh được những rủi ro về mặt pháp lý. Dịch vụ Tư vấn pháp lý thường xuyên của NTVlegal.vn sẽ là một lựa chọn đúng đắn cho những doanh nghiệp muốn kinh doanh Đúng Luật, An Toàn và Chuyên Nghiệp.

GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ

Sự An Tâm

Bên cạnh luôn có một công ty luật gồm nhiều luật sư có chuyên môn trong nghề và có sự tận tâm với khách hàng.

Sự Chủ Động

Luôn được NTV cập nhật kiến thức pháp lý mới nhất và liên tục.

Sự Rõ Ràng

Trong công tác quản lý, với các cổ đông, với người lao động, với khách hàng, đối tác và với cơ quan quản lý nhà nước.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHI PHÍ DỊCH VỤ

Chi phí dịch vụ phụ thuộc theo từng trường hợp. Liên hệ tư vấn