Về NTVlegal

Ra đời từ 2013 với thương hiệu Luật NTV (trực thuộc Đoàn luật sư TPHCM) – là Đơn vị hàng đầu của NTV Group – công ty hoạt động trong lĩnh vực luật & thuế cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khi đó, lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là Tư vấn pháp lý cho Doanh nghiệp: Dịch vụ Giấy phép kinh doanh, Xây dựng điều lệ chuyên sâu, Xây dựng và rà soát các loại hợp đồng, Xây dựng nội quy lao động,…

Nay, 2022 với kế hoạch điều chỉnh toàn bộ các mảng hoạt động của NTV GROUP, chúng tôi (Luật NTV) quyết định tách 2 mảng Giấy Phép và Pháp Lý thành 2 thương hiệu riêng biệt là NTVlicence.vn (Hoạt động mảng Giấy Phép) và NTVlegal.vn (Hoạt động mảng Pháp Lý). Việc điều chỉnh nhằm hướng đến sự chuyên môn hoá, bài bản hoá để có thể cung cấp những Dịch vụ chất lượng cao với Giá dịch vụ Hợp lý nhất.

SỨ MỆNH

NTVlegal.vn mong muốn được góp một phần sức lực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng Đúng luật, An toàn & Chuyên nghiệp hơn.

TẦM NHÌN

Trở thành người bạn Pháp lý tin cậy của Doanh nhân và Doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi: TẬN TÂM - TIN CẬY - TÀI NĂNG - CHUYÊN NGHIỆP.